Welkom

In de zomer van 2004 is ThinkPro opgericht. De oprichtster Thea Schaap kwam op dat moment terug van een sabbatical jaar met haar man en kinderen. Ze besloot niet meer in vaste dienst te gaan, maar als zelfstandige haar inkoop- en contractmanagementkennis aan te bieden. Dat is ruimschoots 10 jaar geleden en, zoals te lezen valt onder ‘CV’, is dit een succesvolle stap geweest.

Thea heeft meer dan 25 jaar ervaring op het vakgebied inkoop en contractmanagement, en ze is in bezit van de relevante papieren. Haar ervaring loopt uiteen van het uitvoeren van Europese Aanbestedingen tot het Outsourcen van ICT diensten, en van het uitvoeren van Inkoopscans en opstellen van beleidsdocumenten, tot het leidinggeven aan Inkoopteams. Ook heeft zij ervaring met het selcteren en contracteren op basis van Best Value Procurement, in Nederland ook wel Prestatie inkoop genoemd.

Als mooie uitdagingen zijn onder meer te noemen het opzetten van een compleet ICT Contract-/ Leveranciersmanagement team, en het samenvoegen van twee Inkoopafdelingen na een fusie van twee Zorginstellingen. In beide gevallen werden de werkzaamheden vanuit een leidinggevende functie uitgevoerd. Maar ook het her-contracteren van een miljoenencontract rond datacenteractiviteiten en het selectieproces van de eerdergenoemde CRM oplossing op basis van een Best Value aanpak, waren trajecten waaraan Thea met veel passie en plezier heeft gewerkt. Het zal u dan ook niet verbazen dat haar hart bij de complexere inkoop- en outsource vraagstukken ligt, waarbij er er een grote zorg is voor de fase na de contractering. Geld wordt niet alleen verdiend door een goed contract af te sluiten, er is veel te winnen bij het goed uitvoeren van contracten. Bijvoorbeeld door sturing op de juiste naleving door zowel de opdrachtgever als de leverancier, maar ook door aandacht voor relatiemanagement tussen partijen.

Als laatste nog de opmerking dat de bovengenoemde werkzaamheden altijd een goede samenwerking vereist. Inkoop is per definitie een vakgebied van het samen doen!