Ervaring

ThinkPro heeft ervaring op onderstaande gebieden:

Organisatorische/Leidinggevende ervaring:

 • Hoofd Inkoop
 • Category manager (teamlead) ICT inkoopteam
 • Teammanager Contractmanagement/Opdrachtcoördinatie
 • Plaatsvervangend Afdelingsmanager Servicemanagement
 • Plaatsvervangend Afdelingsmanager Controlling/ Contractmanagement
 • Beleidsnotitie Leveranciersmanagement/Contractmanagement
 • Beleidsnotitie Inkoop
 • Inkoopportfolio ICT bepalen Inkoop quick scan
 • Startnotitie SAM (software asset management)
 • Inventarisatie Software licenties/Software gebruik
 • Opstellen Projectdocument voor de invoering van een geautomatiseerd inkoopsysteem
 • Vaststellen functieomschrijvingen en rollen op inkoopgebied
 • Ontwikkelen en implementeren processen en procedures op de werkgebieden: Opdrachtcoördinatie, Contractmanagement, Leveranciersmanagement
 • Implementeren Contractadministratie tool
 • Voeren sollicitatiegesprekken met inkoopkandidaten voor groot Nederlands detachering- en interim bureau
 • Coachen manager Inkoop

Uitvoeren Inkooptrajecten o.a.:

 • Cloud Dienstverlening
 • Beheerovereenkomsten werkplekken, inclusief Nadere Overeenkomsten en SLA’s
 • ICT Outsource trajecten (ook inclusief mensen en middelen)
 • Eindresultaat: Mantelovereenkomst, Nadere Overeenkomsten en onderliggend Dossier Afspraak en Procedures
 • CRM software pakketten (ook ervaring met Amerikaanse en Engelse partijen en ook op basis van Best Value Procurement)
 • RFI mbt aanschaf van een Ontwikkelstraat en contracteren Ontwikkel diensten (programeren)
 • Vervanging verschillende mainframe computers
 • Wide Area Network (WAN), inclusief beheer en onderhoud
 • Bouw Semipermanente unit voor Hartkatheterisatie obv UAV-GC
 • Medische pakketten, o.a. Cardiologie en Orthopedie
 • Planningssysteem
 • Raamovereenkomsten hardware (Personal Computers, Servers, Lap Tops, printers en overige randapparatuur)
 • Dienstverleningsovereenkomsten met de grote dienstverleners van Nederland
 • Inhuurcontracten
 • Contract voor het Euro gereed maken van software applicaties
 • Overeenkomst voor het uitbesteden mainframe software
 • Raamovereenkomsten (digitale) kopieermachines

Europese Aanbestedingen uitgevoerd o.a. op het gebied van:

 • Datacenter activiteiten (Housing/Hosting)
 • Onderhoud en Beheer Softwareapplicaties
 • Callcenter activiteiten
 • Print en Mail activiteiten
 • Subsidie adviesdiensten
 • TAB (technisch applicatie beheer) diensten
 • PC’s/Laptops
 • Microverfilming systeem
 • Unix apparatuur
 • Digitaliseren van geografische kaarten
 • Drukwerk
 • Opstellen functionele eisen t.b.v. een postverwerkingstraat
 • Papier
 • Huishoudelijke artikelen