Samenwerking

Ondanks het feit dat ThinkPro een eenmanszaak is, wordt er niet enkel ’solo’ gewerkt. Juist binnen de inkoopbranche is ‘samenwerking’ een belangrijk begrip, zo ook voor ThinkPro. Door de jarenlange ervaring is er een goed netwerk en een goede band opgebouwd met andere kleine zelfstandigen. Binnen dit netwerk is gezocht naar samenwerking met gelijkgestemden. Mensen waarmee het ‘klikt’. Voordeel voor u is dat er mensen worden ingezet die op eenzelfde manier naar het vak Inkoop kijken en ook op menselijk vlak goed met elkaar overweg kunnen. Als je aan een half woord genoeg hebt biedt dat voor iedereen, dus ook voor de opdrachtgever, voordeel.
Ook met grote(re) inkooporganisaties zijn goede banden. Mocht u dus huiverig zijn voor de samenwerking met een ‘eenpitter’, dan behoort een constructie waarbij de overeenkomst via een groter bureau wordt afgesloten, zeker tot de mogelijkheden.

Mocht het tot een overeenkomst komen, dan wordt op de eerste plaats rekening gehouden met uw organisatie. De fase waarin het vakgebied Inkoop in uw onderneming verkeert. De bedrijfscultuur, de mensen die bij u werken en al dan niet zijdelings met Inkoop in aanraking komen, zijn van groot belang. Er wordt voor gewaakt dat de juiste mensen bij elkaar worden gezet en er wordt zorg en aandacht besteed aan communicatie. Tenslotte is de factor ‘mens’ één van de grootste succesfactoren om welk project dan ook te laten slagen, en dat geldt zeker niet alleen voor het inkoopvak.

Voorbeelden van afgebakende opdrachten waarbij Thinkpro in staat is de deskundigen voor verschillende disciplines te regelen en waarbij u slechts één aanspreekpunt voor het hele traject heeft:

• Inkoopscan
• Uitvoering Europese Aanbesteding
• Herstructurering van uw Inkoopafdeling
• Opzetten en uitvoeren Outsource overeenkomst
• Opzetten van Contractmanagement

ThinkPro is in staat de volgende deskundigen in te zetten:

• Projectmanagers
• ICT Servicemanagers
• Verandermanagers
• Juristen
• Inkoopdeskundigen
• Ondersteunend personeel

Het spreekt voor zich dat bij het aangaan van een dergelijke opdracht vooraf de vraagdefinitie samen met u helder wordt gesteld, en u een gedetailleerd overzicht krijgt van de werkzaamheden (aard en omvang), deliverables en doorlooptijden.