Visie

De ‘traditionele’ manier van inkopen heeft afgedaan. De inkoper die nog het laatste dubbeltje (dat ook na de invoering van de Euro is blijven bestaan) uit een deal wil persen, zonder daarbij op andere relevante voorwaarden te letten, is niet meer van deze de tijd. Risico inventarisatie en het denken in ketens binnen een bedrijf, in plaats van focus op afzonderlijke activiteiten, dienen bij elke inkoopdeal standaard meegenomen te worden.

Contractmanagement en Supply Chain Management zijn binnen toonaangevende organisaties ingeburgerde begrippen. Ook wordt regelmatig het woord Procurement gebruikt in plaats van Inkoop, dit overigens mede door de internationalisering van de verschillende markten. Dat het chique klinkt is niet interessant, wel dat het vakgebied Inkoop zo langzamerhand binnen veel organisaties een andere status heeft verworven, en steeds meer een gewaardeerd onderdeel van de totale bedrijfsvoering vormt. Inkoop weigert langer het lelijke eendje te zijn, en eist de plaats op die haar toekomt binnen de moderne organisatie.

ThinkPro voelt zich verbonden met de groei naar volwassenheid van het vakgebied Inkoop. Zij ziet de mogelijkheden van de toegevoegde waarde van Inkoop voor organisaties, en wil u graag helpen te ontdekken waar die mogelijkheden voor uw organisatie liggen. ThinkPro staat dan ook niet alleen voor Procurement, maar ook voor Proactief en Professioneel. U mag verwachten dat er met u wordt meegedacht!!

Inkoop is een dynamisch vak, welke gelukkig steeds hoger op de managementagenda komt. Dit houdt in dat het vak zich ook de komende jaren zal blijven ontwikkelen. ThinkPro staat ervoor in deze ontwikkelingen bij te houden. Lidmaatschap van inkoopverenigingen, en het bijwonen van verschillende seminars en overlegorganen vormen de basis. Daarnaast wordt er veel kennis vergaard door de samenwerking met andere specialisten (zie hiervoor ‘Samenwerking’ elders op deze site).